Thay đổi trong cách tính lương hưu kể từ năm 2018

Từ ngày 1/1/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu. Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng mức lương hưu tối đa 75% sẽ kéo dài thêm 5 năm.
Thay đổi trong cách tính lương hưu kể từ năm 2018 ảnh 1
Tin bài liên quan