Thành viên HĐQT phải tham dự lớp học về quản trị công ty

Thành viên HĐQT phải tham dự lớp học về quản trị công ty

(ĐTCK-online) Theo dự thảo Thông tư quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (CTĐC) đang được UBCK lấy ý kiến, các thành viên HĐQT của CTĐC quy mô lớn bắt buộc phải tham gia các lớp đào tạo về quản trị công ty và phải công bố thông tin về việc này.

Dự thảo thông tư này chia các CTĐC thành hai nhóm, nhóm CTĐC thường và nhóm CTĐC quy mô lớn. Tiêu chí của CTĐC quy mô lớn là công ty đủ điều kiện niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM.

Những điểm mới khác của dự thảo Thông tư là quy định rõ hơn về tiêu chí thành viên HĐQT độc lập, CTĐC quy mô lớn có ít nhất 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập, khuyến khích HĐQT thành lập các tiểu ban lương thưởng, tiểu ban chính sách phát triển và tiểu ban nhân sự mà chủ tịch các tiểu ban là thành viên HĐQT độc lập.

Liên quan đến hoạt động của ban kiểm soát, dự thảo quy định, trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc điều lệ công ty của ban lãnh đạo công ty, ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả…

Dự thảo Thông tư quản trị công ty áp dụng cho các CTĐC đã được phổ biến và lấy ý kiến góp ý của các cán bộ thuộc hai Sở GDCK TP. HCM và Hà Nội trong khuôn khổ lớp đào tạo "Tăng cường giám sát quản trị công ty tại Việt Nam", được tổ chức bởi Chương trình quản trị công ty tại Việt Nam của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC -VCGP), Diễn đàn Quản trị công ty toàn cầu (GCGF) và UBCK đồng tổ chức.

VNIndex

940.71

1.68 (0.18%)

 
VNIndex 940.71 1.68 0.18%
HNX 140.77 0.79 0.56%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%