Thanh tra Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định thanh tra tại Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) và các công ty thành viên.
Thanh tra Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Theo đó, Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thanh tra, xác minh nội dung phản ánh trên phương tiện thông tin báo chí về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Vicem và các công ty thành viên; phát hiện những vướng mắc tồn tại của cơ chế, chính sách pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh: xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm (nếu có) báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định.  

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông