Thanh kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm, phát hiện nhiều vi phạm

(ĐTCK) Theo kết quả thanh tra, kiểm tra của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), cả doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều có vi phạm.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã thanh tra 6 cuộc và kiểm tra 8 cuộc. Riêng trong quý III/2016, cơ quan này đã triển khai 3 cuộc thanh tra (Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam) và 2 cuộc kiểm tra (Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson).

Qua thanh tra đã phát hiện các vi phạm chủ yếu trong từng lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, với mảng bảo hiểm nhân thọ là chấp hành không đúng quy định về việc tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng; trích lập dự phòng nghiệp vụ; công tác chăm sóc, chi trả quyền lợi bảo hiểm; công tác quản lý đại lý; chi hoa hồng đại lý; công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…

Còn trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, một số doanh nghiệp vẫn còn chưa chấp hành chưa đúng quy định của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm (bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe), công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý; chi hỗ trợ đại lý cao hơn quy định, chi bồi thường cho trường hợp bị loại trừ bảo hiểm, bồi thường chưa đủ căn cứ hoặc bằng chứng xác thực...

Trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, các vi phạm chủ yếu đó là chấp hành chưa đúng nội dung, phạm vi hoạt động theo giấy phép, hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài địa bàn quy định, hoạt động môi giới không có thỏa thuận bằng văn bản với bên mua bảo hiểm; tư vấn cho khách hàng không đúng quy tắc, điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành; bổ nhiệm, báo cáo việc bổ nhiệm người quản trị điều hành và sử dụng nhân viên trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm chưa đáp ứng điều kiện theo quy định; công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…

Với những vi phạm trên, Cục này cũng đã kiến nghị, chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các doanh nghiệp và kiến nghị kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nhiệp tăng thêm và đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cũng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra 5 doanh nghiệp. Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc kiến nghị và khắc phục các tồn tại của kết luận thanh tra.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,451.09

-1.78 (-0.12%)

 
VNIndex 1,451.09 -1.78 -0.12%
HNX 449.95 0.2 0.05%
UPCOM 111.29 0.45 0.4%