Tháng 8, bán được 24,5% trái phiếu

Tháng 8, bán được 24,5% trái phiếu

(ĐTCK) Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường sơ cấp trái phiếu Chính phủ trong tháng 8/2017 diễn ra trầm lắng.

Trong tổng giá trị mà Kho bạc Nhà nước gọi thầu 13.000 tỷ đồng, giá trị trúng thầu chỉ đạt 3.179 tỷ đồng, tương đương 24,5% tổng lượng trái phiếu đưa ra chào bán, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trúng thầu của tháng 7 là 92,5%.

Tại thời điểm cuối tháng 8, tổng giá trị lưu hành của trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương là 985.592 tỷ đồng, trong đó 83,5% là giá trị lưu hành của trái phiếu Chính phủ, tương đương 822.947 tỷ đồng.

Trái ngược với sự trầm lắng trên thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp tiếp tục sôi động. Tổng giá trị giao dịch trong tháng 8 đạt 239.913 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là giao dịch mua bán lại (repo) chiếm áp đảo, đạt 123.630 tỷ đồng, giá trị giao dịch thông thường (outright) là 116.283 tỷ đồng. Giá trị giao dịch trung bình tháng qua đạt 10.431 tỷ đồng/ngày.

Theo số liệu từ phòng chào giá các nhà tạo lập thị trường của VBMA, lợi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 8 tăng ở tất cả các kỳ hạn so với cuối tháng 7.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%