Tháng 5, THT ước đạt 3,7 tỷ đồng lợi nhuận

Tháng 5, THT ước đạt 3,7 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK-online) CTCP Than Hà Tu (THT - sàn HNX) cho biết, tháng 5, Công ty ước đạt 181 tỷ đồng doanh thu và 3,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Luỹ kế 5 tháng, THT ước đạt 856 tỷ đồng doanh thu, hơn 19 tỷ đồng lợi nhuận.

Một lãnh đạo THT cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đầu tư khoảng hơn 50 tỷ đồng vào Dự án khai thác bôxit Tân Rai (Lâm Đồng). Tại dự án này, THT tham gia với vai trò bốc xúc, vận chuyển quặng. Trong năm nay, THT bắt đầu hạch toán lợi nhuận từ khoản đầu tư vào dự án này. Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu 1.608 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 45,5 tỷ đồng, cổ tức từ 16-18%.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%