Tháng 12/2011, NĐT ngoại “ngại” đến nhất

Tháng 12/2011, NĐT ngoại “ngại” đến nhất

(ĐTCK) Theo thống kê, tháng 12/2011 là tháng có ít nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam nhất trong năm 2011.

Tính đến ngày 31/12/2011, Trung tâm Lưu ký (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 15.569 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 1.724 nhà đầu tư tổ chức và 13.845 nhà đầu tư cá nhân.

Riêng trong tháng 12/2011, đã có thêm 33 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 24 tổ chức và 9 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - con số tính theo tháng thấp nhất trong năm 2011.

Tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2011.

Thời gian

Số lượng mã cấp trong tháng

Lũy kế

Cá nhân

Tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

Tổng

Tháng 12

9

24

13.845

1.724

15.569

Tháng 11

20

32

13.836

1.700

15.536

Tháng 10

22

24

13.816

1.668

15.484

Tháng 9

20

24

13.795

1.643

15.438

Tháng 8

21

20

13.775

1.619

15.394

Tháng 7

31

29

13.754

1.599

15.353

Tháng 6

33

22

13.723

1.570

15.293

Tháng 5

24

14

13.690

1.548

15.238

Tháng 4

61

19

13.666

1.543

15.200

Tháng 3

103

26

13.605

1.515

15.120

Tháng 2

63

22

13.502

1.489

14.991

Tháng 1

46

25

13.439

1.467

14.906

 

 

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%