Hoa Kỳ là nước dẫn đầu, tiếp nhận 3,538 triệu USD, chiếm 89,1% giá trị đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong tháng 1/2020

Hoa Kỳ là nước dẫn đầu, tiếp nhận 3,538 triệu USD, chiếm 89,1% giá trị đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong tháng 1/2020

Tháng 1/2020, cấp phép cho 7 dự án đầu tư ra nước ngoài

Trong tháng 1/2020, có 7 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn của phía Việt Nam là 3,8 triệu USD; có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 135.700 USD.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1/2020 có 7 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 3,8 triệu USD; có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 135.700 USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong tháng 1/2020 đạt gần 4 triệu USD. Trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 2,85 triệu USD, chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư; xây dựng đạt 1,5 triệu USD, chiếm 3,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 146.600 USD, chiếm 3,7%; thông tin và truyền thông đạt 135.700 USD, chiếm 3,4%; dịch vụ khác đạt 68.000 USD, chiếm 17,3%.

Trong tháng 1/2020 có 4 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 3,538 triệu USD, chiếm 89,1%; Nhật Bản 182.400 USD, chiếm 4,6%; Campuchia 150.000 USD, chiếm 3,8%; Hàn Quốc 100.000 USD, chiếm 2,5%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,006.84

0.87 (0.09%)

 
VNIndex 1,006.84 0.87 0.09%
HNX 147.92 -0.48 -0.32%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021