Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tháng 1/2018, giải ngân vốn FDI hơn 1 tỷ USD

(ĐTCK) Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,2 tỷ USD, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017. 

Tuy nhiên, lượng vốn giải ngân ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1/2018, khu vực FDI xuất siêu 5,79 tỷ USD kể cả dầu thô.

Đến ngày 20/1, cả nước có 61 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 456,7 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ năm 2017; có 415 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp trên 356 triệu USD, tăng 54,7% so với cùng kỳ trước.

Trong đó có 212 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị vốn góp hơn 199 triệu USD; 203 lượt góp vốn, mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước nhưng không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp trên 156,8 triệu USD.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%