Tháng 1/2015, vốn FDI vào TP. HCM gấp 16 lần cùng kỳ

Sở Tài chính TP. HCM cho biết, trong tháng 1/2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố ước đạt 26.800 tỷ đồng, bằng 10,08% dự toán pháp lệnh năm 2015, tăng 28,26% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế TP.HCM có tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm

Kinh tế TP.HCM có tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm

Trong đó, thu nội địa khoảng 16.700 tỷ đồng, bằng 11,62% dự toán, tăng 28,28% so với cùng kỳ năm 2014; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 7.600 tỷ đồng, bằng 8,44% dự toán, tăng 48,94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay từ tháng 1, kinh tế TP.HCM đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Trong tháng 1, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố đã đạt 329,5 triệu USD, với 23 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 53% về số dự án và tăng gấp 16 lần về vốn so với cùng kỳ.

Ngoài ra, 8 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 34,3 triệu USD, tăng gấp 4 lần về số dự án và tăng gấp 10 lần về vốn điều chỉnh so với cùng kỳ. Tính chung, vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 363,8 triệu USD, tăng gấp 15 lần so cùng kỳ.

Đầu tư trong nước cũng có những tín hiệu tích cực, trong tháng 1, Thành phố có 1.386 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 5.612 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 2.391 lượt doanh nghiệp đăng ký với số vốn bổ sung 8.780 tỷ đồng. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 14.393 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021