Than - Khoáng sản Việt nam (TKV) đã hoàn thành kế hoạch tiêu thụ năm 2018

Than - Khoáng sản Việt nam (TKV) đã hoàn thành kế hoạch tiêu thụ năm 2018

(ĐTCK) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, sản lượng tiêu thụ than 11 tháng đầu năm 2018 của TKV đạt 37,39 triệu tấn, bằng 103,9% kế hoạch năm và bằng 117% cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó, thực hiện cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đạt 26,9 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch năm và bằng 126% cùng kỳ năm 2017.

Dự kiến, sản lượng than tiêu thụ của TKV năm 2018 là 40 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch và tăng 4,4 triệu tấn so với 2017. Trong đó, than cho điện là 29 triệu tấn, tăng 5,4 triệu tấn so với năm 2017, số vượt này tương đương với sản lượng của 3 mỏ than. 

Trong tháng 11/2018, toàn Tập đoàn đã sản xuất 2,92 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 2,95 triệu tấn; bên cạnh đó, sản xuất 87.676 tấn Alumin + hydrat quy đổi, tiêu thụ 116.000 tấn alumin + hydrat quy đổi; sản xuất 1.100 tấn đồng tấm, tiêu thụ 1.427 tấn; sản xuất và tiêu thụ 801 triệu kWh điện... Ước tính, doanh thu tháng 11 toàn Tập đoàn đạt 9.347 tỷ đồng. 

Tháng 12, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ tối thiểu 3,538 triệu tấn; sản xuất 112.000 alumin, 4.000 tấn tinh quặng đồng, 1.000 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 12.000 tấn tinh quặng sắt, 850 triệu kWh điện... 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,011.21

2.34 (0.23%)

 
VNIndex 1,011.21 2.34 0.23%
HNX 150.44 1.51 1.0%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021