Than Cọc Sáu (TC6) đặt mục tiêu đạt 3.490 tỷ đồng doanh thu năm 2019

Than Cọc Sáu (TC6) đặt mục tiêu đạt 3.490 tỷ đồng doanh thu năm 2019

(ĐTCK) Ông Nguyễn Văn Thuấn, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu (mã TC6) cho biết, TC6 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2018 với doanh thu 1.842 tỷ đồng, tăng 246 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6,9 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với kết quả năm 2017.

Năm 2019, TC6 đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 3.493,548 tỷ đồng, tăng 15,1% so với thực hiện năm 2018, trong đó doanh thu than là 3.490,548 tỷ đồng, doanh thu khác là 3 tỷ đồng; lợi nhuận trên 26 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động là 8,582 triệu đồng/người/tháng...

Về kế hoạch sản xuất, TC6 đặt mục tiêu đạt 25,9 triệu m3 đất đá bốc xúc, tăng 26,34% so với năm 2018; than sản xuất 2,69 triệu tấn, tăng 13,07%, trong đó than nguyên khai khai thác là 1,85 triệu tấn, than sạch là 840.000 tấn; hệ số bóc là 14,0 m3/tấn; than tiêu thụ 2,663 triệu tấn, tăng 12,74%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%