TGP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Trường Phú

Mã chứng khoán: TGP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%