TDW: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDW 

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:26/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020        

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 12/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông dự họp.

VNIndex

1,001.56

1.62 (0.16%)

 
VNIndex 1,001.56 1.62 0.16%
HNX 148.15 0.06 0.04%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021