TDW: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 16/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Minh Thùy, số 01-02A đường Alexandre Derhodes, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

- Nội dung thực hiện:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%