Ảnh Internet

Ảnh Internet

TDH: 6 tháng hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH), 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt doanh thu 753 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 47 tỷ đồng, tăng 17,5%, đóng góp chính từ lãi tiền gửi 15 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái là gần 26 tỷ đồng), đánh giá lại từ tài sản Bách Phú Thịnh gần 25 tỷ đồng. Chi phí tài chính 24 tỷ đồng, giảm 25%.

Trong kỳ, TDH ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 13 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản thu từ phạt do vi phạm hợp đồng (12,3 tỷ đồng). Ngoài ra, Công ty ghi nhận lãi từ công ty liên doanh, liên kết hơn 11,6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ đạt 104,8 tỷ đồng. EPS 6 tháng là 1.284 đồng.

Năm 2017, TDH đặt kế hoạch doanh thu 1.358 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 130 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, TDH đã hoàn thành 80,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông