TDC trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%

TDC trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%

(ĐTCK-online) CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (TDC) thông báo, từ ngày 1/10 đến ngày 15/10, Công ty trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%. Địa điểm chi trả tại trụ sở của Công ty, 356A Xa lộ Hà Nội, Phước Long, quận 9, TP. HCM.

Năm 2011, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 25%. 6 tháng đầu năm, TDC đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 76,28 tỷ đồng, hoàn thành 50,85% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế 6,05 tỷ đồng, hoàn thành 36,67% kế hoạch năm.

Hiện Công ty có vốn điều lệ 64,14 tỷ đồng, trong đó Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam nắm giữ 51%.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
08/11/2021