TDC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

 

Công ty CP kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức  năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty CP kinh doanh và phát triển Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 30/07/2015) và xuất trình CMND.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%