TDC: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty CP kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 22/04/2015

- Địa điểm thực hiện : Công ty CP kinh doanh và phát triển Bình Dương, số 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2014

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015

+ Bổ sung và sửa điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới

+ Đổi tên Dự án Uni Town giai đoạn 3 thành tên Khu phố Thương mại Uni - Galaxy

+ Và các nội dung khác (nếu có).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%