TDB: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (12%)

CTCP Thủy điện Định Bình (TDB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 05/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 05/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông