TD1636502: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

(ĐTCK) Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1636502

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.700 đồng

- Ngày thanh toán: 06/10/2020

VNIndex

937.82

-1.21 (-0.13%)

 
VNIndex 937.82 -1.21 -0.13%
HNX 140.59 0.6 0.43%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%