TD1626457: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

(ĐTCK) Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1626457

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.200 đồng

- Ngày thanh toán: 06/10/2020

VNIndex

936.55

-2.48 (-0.26%)

 
VNIndex 936.55 -2.48 -0.26%
HNX 140.29 0.31 0.22%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%