TD1424174: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

TD1424174: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

(ĐTCK) Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính

- Mã chứng khoán: TD1424174

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.100 đồng

- Ngày thanh toán: 15/10/2020

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%