TCT: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt ( 15%)

 

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (xuất trình Chứng minh nhân dân) từ ngày 25/12/2015.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%