TCO: CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO- HOSE)


- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện: Ngày 19/4/2014 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng TASACLUB, số 189 đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%