TC6: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

CTCP Than Cọc Sáu – Vinacomin (TC6- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 6/3/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2014 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin

- Nội dung:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2013;

+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.63

-1.84 (-0.19%)

 
VNIndex 944.63 -1.84 -0.19%
HNX 136.54 -0.59 -0.44%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%