TBD trả cổ phiếu thưởng gần 80%

TBD trả cổ phiếu thưởng gần 80%

(ĐTCK) Ngày 25/9 tới, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (TBD) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 12,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:79,56, tương ứng cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận về 7.956 cổ phiếu mới. 

Nguồn vốn phát hành được lấy từ các nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác thuộc chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán với số tiền cụ thể đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Sau phát hành, vốn điều lệ Công ty sẽ được nâng lên hơn 282 tỷ đồng.

Được biết, TBD đạt lợi nhuận sau thuế 119,3 tỷ đồng trong năm 2016, tăng đột biến 266% so với lợi nhuận đạt được năm 2015

Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu giá trị tổng doanh thu 2.386 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 108 tỷ đồng và chia cổ tức tỷ lệ 12,5%. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt doanh thu 1.435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 48,5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,012.1

3.23 (0.32%)

 
VNIndex 1,012.1 3.23 0.32%
HNX 150.49 1.56 1.03%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021