TBC có Chủ tịch HĐQT mới

TBC có Chủ tịch HĐQT mới

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2013 của CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) vừa diễn ra đã miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Đại Ngọc Giang, đồng thời ông Giang cũng không còn là ủy viên HĐQT.

Thay thế vị trí của ông Giang là Tổng giám đốc Nguyễn Quang Thắng. 3 thành viên Ban kiểm soát của TBC cũng được bầu mới hoàn toàn.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch kinh doanh năm nay là TBC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 74 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với kết quả đạt được năm ngoái là 127,7 tỷ đồng. Trong năm nay, TBC đặt mục tiêu sản xuất 365 triệu kwh điện, doanh thu 223,7 tỷ đồng, cổ tức 10,5%, đồng thời dành 23,5 tỷ đồng cho triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%