Tập đoàn Hoa Sen (HSG) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược.

Doanh nghiệp dự kiến ngày chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông bất thường ngày 20/7/2020, thời gian tổ chức đại hội dự kiến là 8/8/2020.

Trong Đại hội cổ đông bất thường, doanh nghiệp sẽ thông qua các nội dung chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành như chọn đối tác chiến lược, thuê đơn vị tư vấn lập phương án phát hành, quyết định giá phát hành phù hợp với thị trường, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Tập đoàn và tổ chức thực hiện phương án phát hành.

Trước đó, doanh nghiệp cho biết doanh thu tháng 5/2020 đạt 2.471 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 112 tỷ đồng. Ước tính luỹ kế 8 tháng đầu năm niên độ kế toán 2019 - 2020 (niên độ từ 10/2019 - 9/2020) ghi nhận doanh thu 17.068 tỷ đồng, lợi nhuận là 584 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 61% và 146% kế hoạch đầu năm.

Bên cạnh đó, HSG công bố báo cáo kết quả kinh doanh luỹ kế 6 tháng đầu năm (niên độ tài chính kết thúc tháng 9/2019) ghi nhận doanh thu 12.363,5 tỷ đồng, lợi nhuận 382,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,5% và tăng 228% so với thực hiện năm trước. Công ty có lý giải, trong 6 tháng đầu niên độ kế tài chính 2019 - 2020, lợi nhuận tăng do lợi nhuận gộp tăng 641,2 tỷ đồng, tương đương tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%