Sơ đồ không gian Khu kinh tế Định An

Sơ đồ không gian Khu kinh tế Định An

Tập đoàn Hạ Long đầu tư 3 dự án 24.500 tỷ đồng

Ba dự án có vốn đăng ký 24.500 tỷ đồng nằm trong Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

Trong tháng 1/2012, UBND tỉnh Trà Vinh đã cấp 3 giấy chứng nhận đầu tư cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Hạ Long đầu tư vào Khu kinh tế Định An.

Các dự án được cấp phép gồm: Khu công nghiệp Ngũ Lạc, Khu đô thị thị xã Duyên Hải và Khu tái định cư Dân Thành. Tổng  diện tích đất sử dụng hơn 1.500 héc-ta,  với nguồn vốn đăng ký 24.500 tỷ đồng.
Đến nay, Khu kinh tế Định An  đã có 5 nhà đầu tư được cấp phép đầu tư 7  dự án, diện tích hơn 2.600 héc-ta, tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư 116.000 tỷ đồng. 4 dự án đang triển khai là Dự án xây dựng cảng Trà Cú - Trà Vinh; Hạ tầng khu dân cư và dịch vụ thủy sản; Kênh đào Trà Vinh và Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

Ngoài ra, UBND tỉnh Trà Vinh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư và ký ghi nhớ 9 dự án với vốn đăng ký 111.800 tỷ đồng, trên diện tích đất sử dụng hơn 4.700 héc-ta.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%