Tập đoàn CEO (CEO), quý II/2020 lỗ tới 112,2 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã chứng khoán: CEO – sàn HNX) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Tập đoàn CEO (CEO), quý II/2020 lỗ tới 112,2 tỷ đồng

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 130 tỷ đồng, giảm lên tới 91,2% so với cùng kỳ năm 2019, lỗ 112,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi tới 276,9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lý giải, trong quý II/2020 ghi nhận lỗ 112,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 389 tỷ đồng so với cùng kỳ do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 1.351 tỷ đồng, tương ứng giảm 91% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Trong quý II/2020 lợi nhuận gộp ghi nhận lỗ 20,2 tỷ đồng, giảm tới 599,9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 417,9 tỷ đồng, giảm tới 83,4% so với cùng kỳ, lỗ 110 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi tới 381,1 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,2% và 67,1%. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp tạm lỗ tới 110 tỷ đồng, mức rất xa kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chỉ ghi nhận dương 165,9 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh suy giảm, tài sản của doanh nghiệp cũng suy giảm. Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản giảm 2,4% về chỉ còn 7.843,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn trị giá 1.988,8 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; tài sản cố định là 1.328,5 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.092,7 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 964,8 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản; tồn kho là 848,8 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản.

Đáng chú ý, lượng tiền và đầu tư tài chính giảm tới 132 tỷ đồng về chỉ còn 1.092,7 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ tiền trên tổng tài sản đã giảm từ 15,2% về chỉ còn 13,9%.

Ngoài ra, trong kỳ mặc dù kết quả kinh doanh suy giảm nhưng doanh nghiệp lại tăng thêm 229,5 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và dài hạn lên mức 2.569,3 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn tăng từ 29,1% lên 32,8%; tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tăng từ 63,8% lên tới 72,6%.

Tập đoàn CEO (CEO), quý II/2020 lỗ tới 112,2 tỷ đồng ảnh 1

Diễn biến giá cổ phiếu CEO

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/07/2020, cổ phiếu CEO đóng cửa giá tham chiếu 6.800 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%