Tập đoàn Cao su muốn tăng tỷ lệ sở hữu ở một số CTCP

Tập đoàn Cao su muốn tăng tỷ lệ sở hữu ở một số CTCP

(ĐTCK) Trong Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Cao su, Tập đoàn có đưa ra việc mua thêm cổ phần tại một số doanh nghiệp công nghiệp cao su để nắm giữ cổ phần chi phối.

Nhiều ý kiến đóng góp cho Đề án cho rằng, việc mua thêm cổ phần để trở thành cổ đông chi phối cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể. Việc xác định các doanh nghiệp thuộc diện mua thêm cổ phần cần thực hiện trên cơ sở xác định rõ được những ngành, lĩnh vực sản xuất chuyên sâu, có giá trị gia tăng cao mà Tập đoàn cần tập trung đầu tư và phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp cao su của Việt Nam.

Hiện Tập đoàn có số lượng lớn doanh nghiệp thành viên cấp 1, 2, 3 (168 doanh nghiệp, trong đó 115 doanh nghiệp do Tập đoàn chi phối, 48 công ty đầu tư tài chính dài hạn).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%