Tận dụng sóng tăng, Tổng giám đốc Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu

(ĐTCK) Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Mã chứng khoán: TDC - sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.
Tận dụng sóng tăng, Tổng giám đốc Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu

Theo đó, ông Đoàn Văn Thuận, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại TDC đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu, nếu giao dịch thành công ông Thuận chỉ còn sở hữu 20.400 cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/02 đến 22/03.

Ông Thuận đăng ký bán ra trong bối cảnh cổ phiếu TDC vừa trải qua chuỗi tăng mạnh, nếu như trong giai đoạn đầu tháng 12/2020, cổ phiếu TDC giao dịch vùng 9.300 đồng thì tới ngày 08/02 là 16.100 đồng/cổ phiếu, tức tăng hơn 73,1% trong thời gian ngắn.

Trong năm 2020, TDC ghi nhận doanh thu đạt 1.600,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 195,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,4% và 47,3% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.313,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 127,6 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 153,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm 2020, lợi nhuận gộp tăng 13,46% lên 634,8 tỷ đồng so với đầu năm, bên cạnh chi phí tài chính giảm 31,6% về còn 159,1 tỷ đồng, các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, năm 2020, lợi nhuận tăng 47,3% chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng và giảm chi phí tài chính.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản giảm 9,1% về còn 5.675,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.397,6 tỷ đồng, chiếm 43,3% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 2.277,2 tỷ đồng, chiếm 40,1% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Chủ yếu tài sản của TDC nằm ở các dự án đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,248.53

20.71 (1.66%)

 
VNIndex 1,248.53 20.71 1.66%
HNX 283.63 -3.4 -1.2%
UPCOM 79.75 -1.98 -2.48%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021
18/05/2021