Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam được thực hiện sáp nhập vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam được thực hiện sáp nhập vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Tài chính Cao su được sáp nhập vào Tập đoàn mẹ

Mục tiêu tổng quát của đề án là trong vòng 4 năm tới, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phải có cơ cấu hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là trồng, chăm sóc và chế biến cao su…

Theo đề án, ngành, nghề kinh doanh chính của VRG là trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su. Tập đoàn được đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su của Tập đoàn chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

 

Đề án duy trì Công ty mẹ - VRG và các đơn vị nằm trong cơ cấu Công ty mẹ, gồm: Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam , Trường Cao đẳng kỹ thuật nghiệp vụ cao su, Tạp chí Cao su, Trung tâm Y tế cao su.

 

Đồng thời, cũng duy trình doanh nghiệp do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 22 công ty TNHH một thành viên; duy trì doanh nghiệp do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 18 công ty cổ phần; duy trì doanh nghiệp do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 20 công ty. Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam được thực hiện sáp nhập vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam .

 

Về mặt tái cơ cấu tài chính và đầu tư, đề án đề ra nhiệm vụ VRG phải thoái 100% vốn góp của Công ty mẹ - Tập đoàn tại 23 doanh nghiệp; thoái một phần vốn góp của Công ty mẹ  tại 2 doanh nghiệp. Đồng thời, đầu tư thêm vốn để giữ quyền chi phối ở Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành; đầu tư thêm vốn để chuyển Công ty Cổ phần Cao su Nghệ An thành công ty con của Công ty mẹ - Tập đoàn.

 

Thủ tướng yêu cầu Hội đồng thành viên VRG xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, định hướng đến năm 2020; triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng phê duyệt.

 

Thủ tướng cũng yêu cầu VRG phải có lộ trình và phương án cụ thể để hết năm 2015 hoàn thành việc thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp nêu trên. Xây dựng phương án sáp nhập Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty mẹ Tập đoàn, phương án đầu tư thêm vốn để chuyển Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành và Công ty Cổ phần Cao su Nghệ An thành công ty con của Công ty mẹ - Tập đoàn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo vào tháng 10/2006 trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Cao su Việt Nam . Tại thời điểm 31/12/2009, VRG có vốn điều lệ là 18.574 tỷ đồng.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021