Tag "đại hội cổ đông"
Tin mới nhận

Mía đường Sơn La (SLS) lên phương án chia cổ tức 50% bằng tiền mặt

Mía đường Sơn La (SLS) lên phương án chia cổ tức 50% bằng tiền mặt

14:53 18/09/2019

(ĐTCK) Ngày 26/9 tới đây, CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019-2020. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 30/8 vừa qua. Năm tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Quyền ứng cử vào HĐQT: Nên chọn tỷ lệ 5%

Quyền ứng cử vào HĐQT: Nên chọn tỷ lệ 5%

10:16 09/09/2019

(ĐTCK) Một trong những sửa đổi quan trọng tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðầu tư, Luật Doanh nghiệp là cổ đông/nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu 1% vốn điều lệ (thay vì 10%) là có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HÐQT), yêu cầu triệu tập Ðại hội đồng cổ đông (ÐHCÐ). Tuy nhiên, theo quan điểm của người viết, tỷ lệ này nên là 5%.

VPBank xin ý kiến cổ đông mua hơn 245 triệu cổ phiếu quỹ

VPBank xin ý kiến cổ đông mua hơn 245 triệu cổ phiếu quỹ

11:52 24/08/2019

(ĐTCK) Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy kiến bằng văn bản của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB – HOSE) thông qua nội dung mua 10% số lượng cổ phiếu VPB đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.

Bất đồng ý kiến, ĐHCĐ Kim loại màu Thái Nguyên thất bại

Bất đồng ý kiến, ĐHCĐ Kim loại màu Thái Nguyên thất bại

18:47 15/07/2019

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG) ngày 10/7 đã không thể diễn ra theo chương trình dự kiến khi nhóm cổ đông lớn của Công ty biểu quyết không đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

Cổ đông Suleco bức xúc khi HĐQT “xin” tự quyết tất cả

Cổ đông Suleco bức xúc khi HĐQT “xin” tự quyết tất cả

10:00 12/07/2019

(ĐTCK) Trong công ty cổ phần, để đảm bảo ban lãnh đạo không lạm dụng quyền lực, Luật Doanh nghiệp quy định rõ các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ xuất khẩu và chuyên gia Suleco (mã SLC, sàn UPCoM) đã trình xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Eximbank: Đại hội rối ren, giá cổ phiếu duy trì vùng đỉnh

Eximbank: Đại hội rối ren, giá cổ phiếu duy trì vùng đỉnh

07:29 12/07/2019

(ĐTCK) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã trải qua hai lần thất bại, bởi các cổ đông lớn chưa tìm được “tiếng nói chung”, nhất là vấn đề “ghế nóng”. Dù lịch cho đại hội lần ba chưa chốt, nhưng ngạc nhiên là giá cổ phiếu vẫn duy trì ở vùng đỉnh.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]