Tag "đổi chác"
Tin mới nhận

Black Friday - từ hỗn loạn đến vắng lặng

Black Friday - từ hỗn loạn đến vắng lặng

11:01 22/11/2018

Sau 3 thập niên hình thành, in dấu với cảnh tượng hỗn loạn, thậm chí đánh nhau để được quyền mua hàng, Black Friday đã dần biến đổi theo thương mại điện tử.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]