Tag "xử lý tài sản đảm bảo"
Tin mới nhận

Gỡ khó về tài sản đảm bảo để xử lý dứt điểm nợ xấu

Gỡ khó về tài sản đảm bảo để xử lý dứt điểm nợ xấu

15:13 03/12/2018

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội (Nghị quyết 42) về thí điểm xử lý nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành đã giảm còn khoảng 2%, riêng tại Agribank, tỷ lệ này 1,98%. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm nợ xấu, cần tháo gỡ nhiều vướng mắc phát sinh, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến tài sản đảm bảo.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]