Tag "quyền con người"
Tin mới nhận

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng

08:23 07/12/2018

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng, trong đó thu nhập của hộ nghèo tăng từ 15-20%; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 9,88% năm 2015 xuống 7,69% năm 2017. 38% người dân tộc thiểu số dịch chuyển lên nhóm có điều kiện kinh tế cao hơn…

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

17:00 19/05/2014

Hồ Chí Minh với tư duy độc lập, tự chủ trên con đường tìm đường cứu nước, đầu những năm 20 của thế kỷ XX, đã sớm nhận ra quỹ đạo của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, cũng như rất nhiều dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc đều: “Nằm trong một thời đại mà ý muốn của nhân dân là nắm quyền tự quyết”.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]