Tag "phạt chậm trả"
Tin mới nhận

Về việc giao dịch trên ATM

Về việc giao dịch trên ATM

09:00 31/01/2019

(ĐTCK) Có phải khách hàng chỉ có thể in sao kê tài khoản tại chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng? Khi tài khoản có 101.000 VND tôi có thể rút được 100.000 VND trên ATM. Có phải khi muốn hủy thẻ buộc phải đến Chi nhánh ngân hàng phát hành thẻ để thực hiện thủ tục chấm dứt sử dụng thẻ?
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]