Tag "hộ nghèo"
Tin mới nhận

Mức cho vay tối đa theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg

Mức cho vay tối đa theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg

09:00 10/04/2019

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, mục đích sử dụng, mức cho vay, lãi suất cho vay theo chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020 là gì?

Về lãi suất cho vay chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Về lãi suất cho vay chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

09:00 02/03/2019

(ĐTCK) Những đối tượng nào được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội? Đối tượng nào được vay vốn theo chương trình chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ? Mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp là bao nhiêu? Lãi suất cho vay chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ là bao nhiêu?

Hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng

Hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng

09:57 23/02/2019

(ĐTCK) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nh cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

09:00 06/12/2018

(ĐTCK) Ngân hàng Chính sách xã hội đang cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (giai đoạn 1 từ 2008-2012 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và giai đoạn 2 từ 2016-2020 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg), xin hỏi điều kiện, thủ tục vay, lãi suất vay, mức vay, thời hạn trả nợ, phương thức trả nợ của các chương trình này như thế nào?

Thủ tục, điều kiện để người nghèo ở vùng khó khăn vay vốn sản xuất kinh doanh

Thủ tục, điều kiện để người nghèo ở vùng khó khăn vay vốn sản xuất kinh doanh

09:00 21/11/2018

(ĐTCK)  Hiện đang vay vốn theo chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội thì khách hàng có được vay tiếp chương trình tín dụng học sinh sinh viên nữa không? Người nghèo ở vùng khó khăn muốn vay vốn sản xuất kinh doanh cần những thủ tục, điều kiện gì? Hạn mức cho vay là bao nhiêu? Lãi suất vay, cách tính lãi vay, thời hạn trả nợ ra sao? Trong trường hợp không thể trả nợ đúng hạn thì Ngân hàng có chính sách hỗ trợ gì không?

Hạn mức cho vay tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Hạn mức cho vay tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

09:00 14/11/2018

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, tiêu chí để công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là gì? Hạn mức cho vay ưu đãi đối với Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Ngân hàng Chính sách xã hội là bao nhiêu? Đối tượng nào được vay chương trình này?
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]