Tag "hiện đại và thịnh vượng"
Tin mới nhận

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cách mạng 4.0 là con đường ngắn nhất đi lên hiện đại và thịnh vượng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cách mạng 4.0 là con đường ngắn nhất đi lên hiện đại và thịnh vượng

16:13 12/09/2018

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để vượt qua thách thức về tụt hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển và bắt kịp, đi cùng, vượt lên về công nghệ và kinh tế. Theo Bộ trưởng, đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam đi lên hiện đại và thịnh vượng.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]