Tag "VVMI"
Tin mới nhận

VVMI đặt chỉ tiêu tổng doanh thu gần 1.600 tỷ đồng

VVMI đặt chỉ tiêu tổng doanh thu gần 1.600 tỷ đồng

12:00 25/04/2018

(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ông Trần Hải Bình, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) cho biết, năm 2017, tuy gặp nhiều khó khăn song doanh nghiệp đã thực hiện đạt và vượt cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh.

VVMI đặt kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

VVMI đặt kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

08:00 25/05/2016

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.655,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]