Tag "VNUHCM-IBT"
Tin mới nhận

Ra mắt sách Ngân hàng số: Từ đổi mới đến cách mạng

Ra mắt sách Ngân hàng số: Từ đổi mới đến cách mạng

09:39 20/07/2019

(ĐTCK) Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng (VNUHCM-IBT) vừa ra mắt sách Ngân hàng số: Từ đổi mới đến cách mạng, nhằm cung cấp toàn cảnh, cập nhật về sự phát triển của khu vực tài chính toàn cầu trong làn sóng cách mạng công nghệ và các thách thức cho mô hình ngân hàng truyền thống
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]