Tag "UBND tỉnh Phú Yên"
Tin mới nhận

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ cho 2 đơn vị

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ cho 2 đơn vị

09:50 28/06/2019

Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Phú Yên; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% tại các địa phương.

Phú Yên và tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc) nâng tầm hợp tác toàn diện

Phú Yên và tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc) nâng tầm hợp tác toàn diện

12:22 30/05/2019

Dựa trên tiềm năng về phát triển các loại hình du lịch, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học… tỉnh Chungbuk (Hàn Quốc) và Phú Yên đã ký kết biên bản thỏa thuận về việc nâng tầm hợp tác toàn diện.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]