Tag "UBND tỉnh Cà Mau"
Tin mới nhận

Cà Mau: Cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập

Cà Mau: Cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập

15:52 23/12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019 -2020.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]