Tag "Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam"
Tin mới nhận

Vinataba sẽ ngưng cổ phần hóa?

Vinataba sẽ ngưng cổ phần hóa?

08:00 06/07/2018

(ĐTCK) Năm 2018, theo kế hoạch, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) sẽ chuyển đổi từ công ty 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần. 

CLC đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần 17%

CLC đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần 17%

09:54 04/04/2014

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Cát Lợi (CLC) vừa thông qua toàn bộ tờ trình của Ban điều hành, theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch của CLC đều giảm nhẹ so với mức thực hiện 2013. Cụ thể, doanh thu 1.512 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 16,8%.

Thị trường bia 3 tỷ lít và cuộc chiến thương hiệu

Thị trường bia 3 tỷ lít và cuộc chiến thương hiệu

14:00 15/03/2014

Bất chấp khó khăn của nền kinh tế, trong năm 2013, mặt hàng bia vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng 12%, với sản lượng đạt  3 tỷ lít bia. Dự báo, năm 2014, mức tiêu thụ bia sẽ tăng ít nhất hơn 5% so với năm 2013 vaø ñaây ñöôïc xem laø cô hoäi lớn cho caùc nhaø saûn xuaát bia.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]