Tag "Thu nhập của người dân"
Tin mới nhận

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng

08:23 07/12/2018

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng, trong đó thu nhập của hộ nghèo tăng từ 15-20%; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 9,88% năm 2015 xuống 7,69% năm 2017. 38% người dân tộc thiểu số dịch chuyển lên nhóm có điều kiện kinh tế cao hơn…
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]