Tag "Rạch Nước Lên"
Tin mới nhận

TP HCM tìm cách gỡ “nút thắt” hợp tác PPP với nhà đầu tư

TP HCM tìm cách gỡ “nút thắt” hợp tác PPP với nhà đầu tư

18:01 27/03/2019

(ĐTCK) TP HCM mong muốn được trao đổi với các nhà đầu tư để chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và công bố chiến lược huy động vốn tư nhân trong các việc xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xử lý chất thải, xử lý nước thải và chống ngập.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]