Tag "Mía đường Lam Sơn"
Tin mới nhận

LSS: Lợi nhuận giảm hơn 133 tỷ đồng

LSS: Lợi nhuận giảm hơn 133 tỷ đồng

08:34 12/12/2018

(ĐTCK) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017/2018 của CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) cho thấy, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm tài chính 2016/2017 là 1.032 tỷ đồng.

Mía đường Lam Sơn (LSS) đặt mục tiêu chia cổ tức 7%

Mía đường Lam Sơn (LSS) đặt mục tiêu chia cổ tức 7%

08:00 03/12/2018

(ĐTCK) Ngày 7/12, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 - 2019 (từ 1/7/2018 - 30/6/2019). Đại hội được triệu tập trong bối cảnh LSS kinh doanh không khả quan.

Mía đường Lam Sơn (SLS) dự kiến lãi trước thuế niên vụ mới đạt 95 tỷ đồng

Mía đường Lam Sơn (SLS) dự kiến lãi trước thuế niên vụ mới đạt 95 tỷ đồng

08:00 26/11/2018

(ĐTCK) Ngày 7/12, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (SLS) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm thông qua nhiều nội dung, trong đó có kế họach kinh doanh niên vụ 2018 - 2019 với doanh thu 1.600 tỷ đồng, tăng 17% so với niên vụ trước, lãi trước thuế dự kiến 95 tỷ đồng, tăng 177% so với niên vụ trước. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 7%. 

LSS đang tìm kiếm đối tác chiến lược

LSS đang tìm kiếm đối tác chiến lược

09:00 01/01/2018

(ĐTCK) Lãnh đạo Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) cho biết, Công ty muốn tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để nâng cao năng lực quản trị và tài chính, hỗ trợ cho các dự án phát triển theo chiến lược tăng trưởng bền vững và chú trọng công nghệ cao.

Nhân lên những “hạt giống xanh”

Nhân lên những “hạt giống xanh”

11:00 12/12/2017

(ĐTCK) Năm 2017, có 100 doanh nghiệp đã được vinh danh doanh nghiệp bền vững và 10 công ty lọt Top 10 doanh nghiệp sản xuất bền vững nhất Việt Nam. Đây đều là những hạt giống xanh trên thị trường cần được nhân rộng hơn nữa trong tương lai.

LSS đặt kế hoạch lãi trước thuế 125 tỷ đồng niên độ 2017 - 2018

LSS đặt kế hoạch lãi trước thuế 125 tỷ đồng niên độ 2017 - 2018

09:30 08/11/2017

(ĐTCK) Theo báo cáo thường niên năm 2017 mà Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS) vừa công bố, niên độ tài chính 2017 - 2018 (từ 1/7/2017 - 30/6/2018), Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 1,2% so với thực hiện niên độ trước. 
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]