Tag "Kyle F. Kelhofer"
Tin mới nhận

Động lực hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Động lực hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

11:52 13/12/2017

Cộng đồng doanh nghiệp là những người định hình nên diện mạo nền kinh tế Việt Nam trong những thập niên tới. Nền tảng của cơ sở này là môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển.
Đối tác thông tin
Chuyên đề
[ X ]